• Landsting i Kalmar län, Västerviks sjukhus, -ombyggnad av VVS  och gasinstallationer.
 • Gränsö Slott Hotel,l nybyggnation VVS för 25 rum med undercentral och SPA, undercentral för nya pooler med pump från Nibe.
 • Hotell Fängelset,  VVS installationer.
 • Arbetsförmedlingen, om och tillbyggnad VVS
 • Fogden Alphaskolan, om och tillbyggnad av VVS
 • Cresea,  nytt fjärrvärmeaggregat och konvertering från direktverkande el till vattenburen värme 
 • Större fjärrvärmeinstallationer på Bostadsrättsföreningen Päronholmen, Bostadsrättsföreningen Spelet, Bostadsrättsföreningen Arabia 
 • Bostadsrättsföreningen Älvängen, byte av avloppsstammar i krypgrund samt kostnadseffektivisering genom byte till tryckstyrda stammventiler på värmematningar 
 • Installationer av olika sorters värmeanläggningar i kyrkor skolor osv. 
 • Arbete med restaurering av Helgerums Slott. 
 • Utbyggnad av långsjöns camping.
 • Ombyggnad av affärslokaler till bostäder, fastigheten Långholmen i centrala Västervik. 
 • Brf hagelbössan, utbyte av all kulvert mellan hyreshus samt undercentral.

 • Gränsö slott, utbyggnader, spa, gym och nytt kök och orangeri på slottet.