• Försäljning av alla VVS-tillbehör och inredningar till konkurrenskraftiga priser.
  • Nybyggnationer eller ombyggnader, allt från små servicearbeten till stora entreprenader
  • Installation av fjärrvärmeanläggningar
  • Värmepumpsintallationer med berg, mark och sjö. Luft/vatten och luftåtervinning 
  • Vedpannor/kökspannor färdiga lösningar med ackumulatortankar
  • Konvertering av direktverkande el till vattenburen värme
  • Badrumsinstallationer
  • Nibe värmepumpar
  • Installationer i skärgården
  • Slamsugning, hetvattenspolning och kamerainspektion